[頭頁]

TGB通訊》 061~120

 

118 2009.07

經濟發展騙局 / Tek-hôa

Chhàng tī利益後piah ê真相 / Tōa-thâu-liân

Pe̍h-lēng-si / Gisel

Gín-á-ōe / Gisel

Siá chi̍t siú si / Gisel

女人們 (1) / Bûn-ngá

 

 

119 2009.08

Siàu-liām lán ê 朋友林長昇 & Voyu

長昇文章摘選

原住民族群ê困境kap出路 / 專訪Voyu

Siàu-liām lán ê兄弟 / Tek-hôa

這就是長昇 / 素蕙

戰鬥koh戰鬥 / A-liân

接tio̍h電話ê時chūn / Phek-iàn

長昇 謝謝你 / Tì-hôa

我們存在過,長昇也存在過 / A-gôan

憶長昇老師 / 楊嘉敏

遠方悼長昇 / Gisel

 

120 2009.09

在晨曦中看見希望 / Tiông-seng

Kám有信心? / Tek-hôa

追念長昇 / 忠哥

蟄伏 / Kaut

飛翔的鷲鷹(1) / 林長昇

當試煉來臨 / Kaut

女人們 (2) / Bûn-ngá

115 2009.04

關係CECA/ECFA / Phek-iàn

行 ti 人民去 / Tek-hôa

恭喜ah! 中產階級 / Phek-iàn

蘭嶼記情(10) / Bûn-ngá

看電影—Waltz withBashir / Tōa-thâu-liân

 

 

116 2009.05

詹益樺大事記 / Tek-hôa整理

記念詹益樺 / Tek-hôa

歷史ê教訓 / Sìn

台灣獨立kap社會主義 / Tiông-seng

無合法—無ha̍h siáng ê法? / Tōa-thâu-liân

去日本ê啟示 / Gî-chēng

在法國看醫生 / Bûn-ngá

 

117 2009.06

Cháu-cheng ê 51遊行 / Tiông-seng

Kā lánmá ēleh—記5月初2平埔原住民正名遊行 / Tōa-thâu-liân

Bē-chēngtō先投降 / Sin

遊行piàⁿ選舉 / Tek-hôa

命運鎖鏈 / Bûn-ngá

法農與阿爾及利亞獨立戰爭 / 楊碧川

112 2009.01

無國之奴 / Phek-iàn

ǹg惡勢力屈服 / Tek-hôa

淡北道路發包破局 / Tōa-thâu-liân

莫名其妙點數累積制度 / Mika

蘭嶼記情(7) / Bûn-ngá

113 2009.02

頭剃---a, 無洗kám ē-sái? / Tek-hôa

反政府心聲 / Tek-hôa

礦山城 / Tōa-thâu-liân

獨立書店怎麼可以獨立 / 余國信

任重道遠、巧奪天工 / Phek-iàn

蘭嶼記情(8) / Bûn-ngá

114 2009.03

對hioh無薪假勞工e 建議 / A-ka

Hông背叛ê階級意識kap重生 / Sin

O͘-tó͘-bái店頭家 / Phek-iàn

牛知死, m̄知走! / Pasuya

蘭嶼記情(9) / Bûn-ngá

228狼煙再起 / Noya

 

109 2008.10

看《海角七號》 / Phek-iàn

830觀察 / A-ka

Kiáu / Pasuya

20冬來錯誤kap矛盾(5) / Tek-hôa

心靈地圖(6) / Bûn-chhái

蘭嶼記情(4) / Bûn-ngá

 

110 2008.11

好騙pháiⁿ 教 / Phek-iàn

勞動者teh ho͘-hoah / Mika

蔡英文beh救民進黨? / A-ka

Kám一定ài開路? / Tek-hôa

50冬前ê感情故事 / Gio̍k-hōng

1工(3) / Noya

蘭嶼記情(5) / Bûn-ngá

心靈地圖(7) / Bûn-chhái

 

111 2008.12

進黨kā lánsiáu--ê! / Tek-hôa

馬英勝利 / Tōa-thâu X

』示威遊行 / Kiàn-chì

野草莓內底台大派 / Gisel

台中公園 / Phek-iàn

價大ê真相 / Mika

1 台灣a故事 / Sin

蘭嶼記情(6) / Bûn-ngá

心靈地圖(8) / Bûn-chhái翻譯

泰國 / Phek-iàn翻譯整理

 

106 2008.07

台中日本學校事件 / Phek-iàn

beh án-chóaⁿ雙贏? / Tek-hôa

經濟kap自由ê雙贏策略 / Sin

加班 / Noya

20冬來e5錯誤kap矛盾(2) / Tek-hôa

悼 / Phek-iàn

蘭嶼記情(1)  / Bûn-ngá

心靈地圖(3) / Bûn-chhái

 

107 2008.08

拔劍再戰 / Phek-iàn

Chaê / Kaut

20冬來錯誤kap矛盾(3) / Tek-hôa

心靈地圖(4) / Bûn-chhái

蘭嶼記情(2) / Bûn-ngá

1(1) / Noya

 

108 2008.09

Mài koh 騙ka-tī ! / Pasuya

是ka-tī 做得來--ê ! / Kaut

Góa ê 新頭路 / Gio̍k-hōng

西元 kap 國際觀 / Phek-iàn

Siáⁿ-mih 是順法鬥爭? / Kaut

文化戰爭 / Tek-hôa

Chhōe 出源頭 / Chùn-kiat

20冬來錯誤kap矛盾(4) / Tek-hôa

心靈地圖(5) / Bûn-chhái

蘭嶼記情(3) / Bûn-ngá

1(2) / Noya

 

103 2008.04

Lán kám b--ê? / Pasuya

Góa讀《白米不是炸彈客》 / Gio̍k-hōng

Siáng m̄是人? / Tek-hôa

介石銅像kap溪洲部落 / Tōa-thâu-liân

籃球場pìⁿpha車場 / Gio̍k-hōng

黨國剝削下的土地 /  Bûn-ngá

阿珠珠害怕的鬼仔 / Bûn-ngá

 

104 2008.05

修正kap轉型 / Tek-hôa

反國民黨 A / Kaut

聲援Tibet / A-gôan

本土繪本 / Gio̍k-hōng

心念 / 海á尾

心靈地圖(1) / Bûn-chhái

我的童年 / Bûn-ngá

105 2008.06

20冬來錯誤kap矛盾(1) / Tek-hôa

造口業 / Phek-iàn

民族解放kap階級解放 / Sin

519傳奇 / Noya

拜訪法國詩人MAURICE CURY / Bûn-ngá

心靈地圖(2) / Bûn-chhái

100 2008.01

2008年, 壓迫tng-teh進行 / Kaut

Beh nah ē tiāⁿ-tio̍h / Pasuya

上帝ê部落  Tayal ê 故鄉 / Gio̍k-hōng

聯考騙局 / Tōa-thâu X

生活雜記 / Phek-iàn

Chū-sìn / Gisel

漂流 / Bûn-ngá

愛台灣基金會~3 / Noya

 

101 2008.02

Hō͘ 謝長廷kap台灣人公開phoe / A-gôan

Mài kohka-tī / Tek-hôa

Góa讀《德黑蘭囚徒》 / Gio̍k-hōng

兇手tī toh / Tōa-thâu-liân

關於第三勢力的參選 / 黃政偉

到底是誰要推翻中華民國體制 / 黃政偉

不孤獨的旅程 / Bûn-ngá

愛台灣基金會~4 / Noya

102 2008.03

Ma-ma, lán tangē獨立 / Gio̍k-hōng

Koh有新國家產生 / Kaut

Kosovo / Phek-iàn

科索沃危機 / 楊碧川

民進黨是台灣kiáⁿ / Tōa-thâu-liân

Lán lóngjiàu-pê-á / Pasuya

老宋!呷飯喔!/ Bûn-ngá

097 2007.10

家長ê危機意識 / Phek-iàn

中華民國化ê台灣意識 / Tek-hôa

Ah! CA IRA! CA IRA! / Lucie

張美珠殺雞 / Bûn-ngá

愛台灣基金會~1 / Noya

 

 

098 2007.11

反對iah是反抗 / Tek-hôa

公民社會ê力量 / Tōa-thâu-liân

Chia̍hê宗教 / Kaut

Tâi-ôan-lâng Chin Ài Chîⁿ / Gisel

教育ê階級壓迫 / Pasuya

空間與認同太魯閣人認同建構的歷程 / Yawas

移民文化與本體文化的融合 / Lucie

流浪的吉普賽 / Bûn-ngá

愛台灣基金會~2 / Noya

 

099 2007.12

變做「台灣」國民黨了後 / Kaut

運動iah是選舉公司 / Tek-hôa

Khài有聯合國 / Kiàn-tì X

關於歐洲共產黨 / Lucie

花蓮溝上人家的悲情 / Tiông-seng

她的一生 / Bûn-ngá

獨立向前行 / Kaut

 

 

094 2007.07

Beh án-chóaⁿ / Sin

含淚投票 / Gisel

Hō͘á koah--tio̍h ê滋味 / Tōa-thâu-liân

kha gín-á ê生活 / Chheng-siông

草莓族的由來 / Gî-chēng

擁抱土地才能建國 / Bûn-ngá

獨裁圖騰 / Lucie

kapá / Noya

 

095 2007.08

政治力kap社會力 / Tek-hôa

新管家講hàm-kó͘ / Sin

韓國交流經驗 / Tōa-thâu-liân

The Pinochet Case看台灣 / Lucie

地獄之旅 / Bûn-ngá

 

 

096 2007.09

不三不四廢話公投 / A-gôan

台灣kám1 ê國家? / Phek-iàn

被統治智慧 / Sakoas

NGO ê體驗 / Gisel

老農阿爸的年薪 / Gio̍k-hōng

阿公、土地和油炸香蕉─我的童年 / Bûn-ngá

設立母語學校 / Lucie

 

 

091 2007.04

228 ê兇手是中華民國 / A-gôan

歷史正義iah是轉型正義? / Tek-hôa

狗pūi火車 / Kiàn-tì X

Phah hō͘ lí半sió死, chit-má開始自由發展 / Taokara

視kám認為228 ài「慶祝」? / A-gôan

雜草革命 / Bûn-ngá

江--ê / Pasuya

A-mûi / Noya

 

092 2007.05

Ùi樂生療養院看獨派 講台獨運動ê處境 / Ui-chì

既得利益者ê制憲 / Tek-hôa

櫻花謝了又開了 / Bûn-ngá

 

093 2007.06

講革命 / Phek-iàn

臭頭á埔改名 / Pasuya

Estonia thiah銅像 / Gio̍k-hōng

反抗者ê 519 / Tōa-thâu-liân

NGO義工經驗kap觀察 / Gisel

2007年法國總統選舉觀察 / Lucie

一隻耳朵的故事 / Bûn-ngá

Káu-hiā / Noya

088 2007.01

轉型正義是sⁿ óaⁿ-ko? / Tek-hôa

工人建國(3)

Holopedia, 第1本台語ê百科全書 / A-giâu

暗淡ê紅樹林 / Noya

『政治不正確』ê傳統ùi toh來? / Lī Bí-chhin

革命?革命! / 楊碧川

突圍之後 / 賴青松

上帝ê嬰á / Kaut

 

089 2007.02

Chia̍h桌ê pháiⁿ習慣 / A-gôan

Siáng ê民主? Siáⁿ-mih款台獨? / Tōa-thâu-liân

Nah teh批判民進黨? / Tek-hôa

Chhōe無台灣人ê戰爭 / Sin

工人建國(4)

恨還在 / Orbis

軍公教 / N̂g Chèng-úi

090 2007.03

228 kap轉型正義 / Pasuya

Ùi大西洋ê hit-pêng講起~ / Ui-chì

有聲ê禁忌 / Tōa-thâu-liân

奸商kap細姨 / A-gôan

李賊頭kap蔡明星 / A-gôan

鄰居的德國夢 / Taokara

沒有挑戰體制的民主是假民主 / Tōa-thâu X

085 2006.10

台奸共和國 / A-goân

中華民國合法化 / Pasuya

富世遺址tī toh? / Tōa-thâu-liân

民主迷信 / Thài-thêu

真理何在 / Yawas

 

086 2006.11

消失反抗精神 / Siok-hūi

風城ê o͘-jí-sáng / Pasuya

跳假童 / A-gôan

被壓迫者文化霸權 / Tōa-thâu-liân

雞腿滋味 / Te Gio̍k-hōng

把自己種回土裡之後 / 賴青松

工人建國(1)

087 2006.12

Góa看台灣少年工記錄片 / Phek-iàn

《女王的教室》 / Tōa-thâu-liân

工人建國(2)

天才ê設計 / Noya

Lín娘is令堂 / 阿君仔

2粒sa̍h / Gio̍k-hōng

芬蘭經驗,台灣驚豔! / Ui-chì

建國仍舊遙遙無期 / 楊碧川

 

082 2006.07

讀冊筆記 / Tōa-thâu-liân

Hō͘ A sàng ê  1phoe / Phek-iàn

台灣加油團 / Gio̍k-hōng

選里長是beh chhòng siáⁿ? / Tek-hôa

無愛koh流浪 / Noya

 

083 2006.08

關係TGB / TGB

民主kap自治? / Ui-chì

扁蟲ê悲哀 / Gio̍k-hōng

Hoan / Tek-hôa

知識份子ê責任 / Tōa-thâu-liân

網路連署 / Pasuya

Chit ê體制出siáⁿ-mih問題? / Thài-thêu

新頭路 / Gî-lîn

失控ê陪審團 / Noya

 

084 2006.09

盧安達大屠殺 / Gio̍k-hōng

打狗奴才 / Phek-iàn

Ùi《部落之音》看族群衝突 / Ui-chì

花蓮kám1 ê好所在? / Tiông-seng

破病日記 / Gio̍k-hōng

法西斯與台灣 / 楊碧川

 

 

079 2006.04

Siáng ê 228 ? / Ui-chì

番親tī chia / Tōa-thâu-liân

鍾老 / Gio̍k-hōng

運動雙叉路口(04) / Tek-hôa

對話 / Phek-iàn

 

080 2006.05

A-ka / Pasuya

失聲êá / Gio̍k-hōng

運動雙叉路口(05) / Tek-hôa

Siuⁿ chē / Gî-lîn

 

081 2006.06

tio̍h詹益樺 / Tōa-thâu-liân

Koh是中國思想teh作怪! / Tek-hôa

民進黨ê核心價值? / Noya

Se̍h台灣1 lìn / Pasuya

Siáⁿ-mih是叮蜂 / Chìn-kiông

Bahio--ê phoe

 

076 2006.01

運動雙叉路口(01) / Tek-hôa

勞動價值 / A-gôan

讀冊會了, se̍h-se̍h / Fear

 

077 2006.02

現代化 / 海

Satsuma精神 / Noya

運動雙叉路口(02) / Tek-hôa

 

 

078 2006.03

228症頭 / Tōa-thâu-liân

「外省人」ê優勢 / Gio̍k-hōng

台灣無出Gâu / Sakoas

運動雙叉路口(03) / Tek-hôa

2007 ê英國 / Gî-lîn

 

073 2005.10

拜訪賴貫一牧師 / A-gôan

一定相信i絕望ê眼神 / Ui-chì

食頭路人 / Tōa-thâu-liân

Óan-gî--ê phoe

074 2005.11

上史明ê / Phek-iàn

Gî-chēng--ê phoe

加薪 / Noya

老人退休beh án-chóaⁿ? / Sio̍k-hūi

 

075 2005.12

種菜過日子 / Ui-chì

中華民國滾出台灣 / A-gôan

原住民音樂 / Tōa-thâu-liân

070 2005.07

傷心無話 / Gio̍k-hōng

創造lán ê流行文化 / Gî-lîn

Tú tio̍h A-kai / Tek-hôa

芋粿siuⁿ chē ê所在 / Gio̍k-hōng

 

071 2005.08

生活營感想 / A-gôan

óa pho̍k-pho̍k-chhéng ê土地 / Lâu Kia̍t-ga̍k

田庄kap都市 / Tōa-thâu-liân

落田ê體驗 / Tek-hôa

流浪3部曲 / Kaut

Henry siá--lâi ê phoe / Henry

回應Henry / Gî-lîn

回應Gî-lîn / Henry

 

072 2005.09

SOI 體驗 / Ui-chì

感觸 / Gî-lîn

ka-tī / Tek-hôa

臭賤民族 / Sin

 

 

067 2005.04

《O͘-tó͘-bái日記 》 / Gî-lîn

Lán應該ài擔負ê歷史責任 / Sin

回應《O͘-tó͘-bái日記》 / Tōa-thâu-liân

改國號m̄是重點 / Kaut

A-lân (05) / Tōa-thâu-liân

 

068 2005.05

siáng ê知識 / Gî-lîn

煌--á / Sakoas

〈台灣主體性ê白話字運動〉心得 / Sìn-chì

A-lân (06) / Tōa-thâu-liân

069 2005.06

田庄行踏 / Ui-chì

Góacare / Sin

維新志士ê氣魄 / Tek-hôa

殖民kap同化 / Noya

064 2005.01

Lóng是台灣人無覺醒! / Sakoas

23ê MEMO / Littlekix

A-lân (02) / Tōa-thâu-liân

 

065 2005.02

環保運動kap勞工運動ê差別 / Kung

是夢ê / Sakoas

Talk about my job / Gî-chēng

A-lân (03) / Tōa-thâu-liân

 

 

066 2005.03

和解ê àu / Tek-hôa

--á kap--ê / Ui-chì

環保運動kap公部門 / Kung

頭家kap管家teh poaⁿ / Noya

新年快樂

A-lân (04) / Tōa-thâu-liân

 

061 2004.10

tī「第6 SOI」頭前 / Tōa-thâu-liân

有尊嚴ê勞工 / Tek-hôa

修台灣民族史ê感想 / Ui-chì

越南行踏日記 / Tōa-thâu-liân

Vietnam / Tek-hôa

刺字 / Kaut

062 2004.11

厝崩人無命, 隨人顧性命 / Tek-hôa

無米樂 / Noya

Ùi商周雜誌專題報導談起 / Gî-lîn

tī破冬chìn / Ui-chì

慶祝siáng ê國慶? / Tōa-thâu-liân

Góa m̄lí ê愛人 / Kaut

063 2004.12

1 ê朋友tàm潮州 / Ui-chì

通路 / Tek-hôa

現實世界 / Noya

A-lân (01) / Tōa-thâu-liân

中華民國tō是台灣? / Pasuya